Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng được đề xuất quy hoạch 3 khu vực phát triển du lịch quy mô gần 6.000 ha

UBND huyện Lâm Hà đề xuất 3 khu vực gồm khu du lịch sinh thái Hồ Đông Thanh- xã Đông Thanh quy mô khoảng 180 ha, khu du lịch sinh thái, văn hoá khu vực dọc sông Đồng Nai và Hồ Thuỷ Điện quy mô khoảng 5.500 ha, khu đô thị dịch vụ thương mại phía Bắc  thị trấn Đinh Văn quy mô khoảng 200 ha.

Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng được đề xuất quy hoạch 3 khu vực phát triển du lịch quy mô gần 6.000 ha

UBND huyện Lâm Hà vừa có văn bản số 145/BC- UBND gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo tổng hợp quá trình triển khai dự án quy hoạch vùng Lâm Hà đến năm 2035 và tầm nhìn tương lai đến năm 2050. Theo đó UBND huyện Lâm Hà cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 723/QĐ- UBND ngày 03/04/2019.

Ngày 21/01/2022 sau một thời gian tổ chức và thực hiện thì UBND huyện Lâm Hà đã ban hành văn bản số 165/UBND KTTH gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét phê duyệt đồ án quy hoạch,…

Quy hoạch xây dựng vùng huyện được UBND huyện Lâm Hà thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác và nhằm phát huy thế mạnh của địa phương nơi đây. Tổ chức, quản lý và khai thác không gian đô thị – nông thôn, không gian phát triển công nghiệp, thương mại- dịch vụ- du lịch, sản xuất nông nghiệp,…

Huyện Lâm Hà được định hướng phát triển thành 3 tiểu vùng nhỏ. Tiểu vùng I gồm Thị trấn Đinh Văn vad các xã Đạ Đờn, Phú Sơn, Tân Văn, Phú Sơn. Tiểu vùng II gồm thị trấn Nam Ban và các xã Đông Thanh, Gia Lâm, Mê Linh, Nam Hà. Theo đó tiểu vùng III gồm các xã Tân Hà, Đan Phượng, Hoài Đức, Liên Hà, Tân Thanh, Phúc Thọ.

Dự kiến năm 2025 huyện Lâm Hà sẽ có 607,2 ha đất xây dựng và 1.636,17 ha đất ở tại nông thôn. Và đến năm 2035 có 1.190,4 ha đất xây dựng đô thị và 1.547,07 ha đất ở tại nông thôn. Đến năm 2050 sẽ có 1.720 ha đất xây dựng đô thị và 1.798,96 đất ở tại nông thôn.

Ngày 03/03/2022 đối với vấn đề bổ sung về hạ tầng giao thông  UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1285/UBND-QH về việc hoàn thiện nội dung dự án quy hoạch xây dựng vùng huyện như Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lâm.

Theo dõi đồ án quy hoạch thì các quy chuẩn và căn cứ vào đồ án quy hoạch vùng tỉnh, tiêu chuẩn hiện hành và kế hoạch đầu tư các công trình tại địa phương, UBND huyện đã phối hợp với Đơn vị tư vấn bổ sung các tuyến đường giao thông UBND huyện Lâm Hà dự kiến đầu tư vào thuyết minh, bản vẽ và nộp Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Cụ thể là các tuyến đường như đường liên xã Tân Thanh- Phúc Thọ- Đạ K’Nàng; tuyến đường liên xã Đạ Đờn- Phúc Thọ;  tuyến đường liên xã Đạ Đờn- Phú Sơn; tuyến đường liên xã Phi Tô- xã Lát ( huyện Lạc Dương); tuyến đường liên xã Đan Phượng- Tân Thành; tuyến đường liên xã Đan Phượng- Gia Hiệp.

UBND huyện Lâm Hà đã đề xuất bổ sung quy hoạch một số khu vực định hướng phát triển gồm khu du lịch sinh thái Hồ Đông Thanh xã Đông Thanh quy mô khoảng 180 ha, khu du lịch sinh thái, văn hoá du lịch dọc sông Đồng Nai và Hồ thuỷ điện Đồng Nai 2, Đồng Nai 3 quy mô khoảng 5.500 ha, khu đô thị dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Đinh Văn quy mô khoảng 200 ha.

Ông trùm bất động sản nào đang tài trợ các dự án tại huyện Lâm Hà?

Ngày 28/03/2022 UBND huyện Lâm Hà đã có công văn số 510/UBND-KTHT về tình hình triển khai các đồ án quy hoạch và dự án đã được thống nhất chủ trương tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn huyện.

Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết ngày 23/06/2021 Sở Xây dựng đã có văn bản số 1223/SXD-QHKT trong đó báo cáo đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần tập đoàn Nam Miền Trung đã nghiên cứu lập quy hoạch khu vực 15.000 ha đến nay nhà đầu tư chưa liên hệ với UBND huyện Lâm Hà để phối hợp lập phương án quy hoạch.

Hiện UBND đang triển khai chủ trương cho Liên doanh T&T group và Futa group nghiên cứu khảo sát, tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng phân khu chức năng và đăng ký đầu tư tại huyện Lâm Hà. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch gồm các xã , thị trấn Nam Ban, Mê Linh, Đông Thanh, Gia Lâm, Nam Hà, Phi Tô với diện tích lên tới 15.400 ha.

Huyện Lâm Hà phát huy tối đa năng lực và thế mạnh trong quá trình nghiên cứu, đề xuất ý tưởng quy hoạch mang tính khoa học khả thi cao triển khai thực hiện phù hợp với nhu cầu quản lý và thu hút đầu tư của địa phương. Đồng thời cũng đề xuất các Liên danh cùng tham gia nghiên cứu, khảo sát và lập ý tưởng phương án quy hoạch cũng được các Sở, ngành và địa phương hoàn toàn thống nhất và ủng hộ.

Còn đối với chủ trương nghiên cứu tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án của Liên danh VFI – NEW HOUSE – ISRAEL, thì ngày 28/03/2022 UBND huyện Lâm Hà đã có văn bản về việc bổ sung vào khung chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

*** Tham khảo tin bất động sản khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *