Sát nhập Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà vào Thành phố Đà Lạt

Sát nhập Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà vào Thành phố Đà Lạt

Theo quyết định và sự phê duyệt của Thủ tướng chính phủ, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần của huyện Lâm Hà bao gồm thị trấn Nam Ban, xã Đông Thanh, Mê Linh, Nam Hà, Gia Lâm là toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Đà Lạt với tổng diện tích tự nhiên lên tới 335.930 ha.

Cụ thể, vào ngày 17 tháng 3, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 257/QĐ-TTg, quyết định này phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Theo quyết định, phạm vi ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và một phần của huyện Lâm Hà bao gồm thị trấn Nam Ban, xã Đông Thanh, Mê Linh, Nam Hà, Gia Lâm với cao trình được xác định rơi vào khoảng 850m trở lên. Tổng diện tích tự nhiên gần gấp 9 lần diện tích của Thành phố Đà Lạt hiện nay, khoảng 335.930 ha

Đúng theo nhiệm vụ mà Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt thì quy mô dân số của Đà Lạt và các vùng phụ cận tính đến năm 2025 sẽ rơi vào khoảng 1.100.000 – 1.150.000 người, và tính đến năm 2045 rơi vào khoảng 1.900.000 – 1.950.000 người.

Mục tiêu của quyết định này chính là cụ thể hóa định hướng, chiến lược phát triển của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng được yêu cầu của các cấp quản lý và phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội, không gian đô thị và kiến trúc cảnh quan trên địa bàn của thành phố Đà Lạt và những vùng phụ cận.

Đồng thời, quyết định này tạo điều kiện khả thi cho việc thực hiện đồng bộ những giải pháp nhằm giải quyết mọi vấn đề trong quá trình phát triển đô thị hiện nay về mặt dân số, giao thông, nhà ở, hạ tầng, môi trường, những biến đổi khí hậu và đảm bảo về an ninh quốc phòng.

Qua đó, tiếp tục kế thừa và triển khai thực hiện các nội dung, định hướng cơ bản của việc quy hoạch chung hiện hành vẫn còn phù hợp. Khai thác hiệu quả các điều kiện tự nhiên, phát triển hệ sinh thái đặc trưng của thành phố Đà Lạt để thúc đẩy phát triển thành một thành phố hiện đại, tạo ra một đô thị có sức hấp dẫn, bản sắc riêng, từng bước nâng cao chất lượng của đô thị. Đồng thời, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hướng tới sự đồng bộ giữa cải tạo, xây dựng mới, chỉnh trang lại đô thị.

Kế hoạch này được phê duyệt chính là cơ sở để chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức tiến hành triển khai quy hoạch phân khu, chi tiết các khu vực quy hoạch, lập các dự án đầu tư xây dựng tại địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận theo đúng quy định của Thủ tướng chính phủ.

Bảo tồn và tiếp tục phát triển thành phố Đà Lạt thành đô thị đặc thù về kiến trúc, quy hoạch, lịch sử, văn hóa, cảnh quan tự nhiên, phát triển du lịch – văn hóa – khoa học, đô thị xanh hiện đại và có đẳng cấp quốc tế, phát triển đô thị theo định hướng bền vững trong tương lai.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *