BẦU HIỂN MUỐN ĐẦU TƯ 4 DỰ ÁN TẠI LÂM ĐỒNG

Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản vào ngày 5/4 gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T về đề xuất đăng ký thực hiện dự án tại huyện Đức Trọng. Theo đó, có 4 dự án mà tập đoàn của bầu Hiển muốn đầu tư: KĐT mới phía Bắc dự án Nam sông Đa Nhim; KĐT Nam sông Đa Nhim – Khu 1 (153 ha); KĐT mới phía Nam dự án Nam sông Đa Nhim (Khu 2) và KĐT mới.

Bầu Hiển muốn đầu tư 4 dự án tại Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đã được đề xuất đăng ký thực hiện dự án tại huyện Đức Trọng qua văn bản được xem xét vào ngày 19/3. Theo như Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết: vào ngày 28/3, dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim – khu 1 (quy mô diện tích 153ha), phía Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, Sở đang phối hợp, chủ trì các sở, ngành, địa phương thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

Chính vì nhu cầu nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Tập đoàn T&T nên doanh nghiệp này phải nộp hồ sơ về Sở trước ngày 18/4 theo Sở KHĐT tỉnh này đề nghị.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo rộng rãi trên mạng đấu thầu quốc gia và sẽ thông tin đến công ty để tham gia đăng ký thực hiện dự án và tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, trong trường hợp không nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Tập đoàn T&T.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC khảo sát nghiên cứu dự án KĐT Nam sông Đa Nhim – khu 1 tại Thông báo số 200/TB-UBND ngày 01/8/2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC mang lại sự kết nối đến việc thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã được lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, trên cơ sở quy hoạch khu đô thị Nam sông Đa Nhim một cách chi tiết đã được phê duyệt.

Tuy vậy, hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, theo UBND huyện Đức Trọng cho biết.

Hiện nay, huyện Đức Trọng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) với khu đô thị mới Liên Nghĩa và khu đô thị mới tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với 3 dự án còn lại theo Tập đoàn T&T đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết.

*** Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *